เรือนพื้นถิ่น ผลการค้นหา

ลักษณะเรือน " ������������������" พบทั้งหมด 8 รายการ

อัพเดต  18 พ.ค. 2563

จีน (ทับเที่ยง ตรัง) 1

 • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย-จีน
 • ลักษณะเรือน : ตึกแถว
 • รูปทรงหลังคา : จั่ว
 • จังหวัด : ตรัง 

อัพเดต  19 พ.ค. 2563

จีน (ทับเที่ยง ตรัง) 2

 • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย-จีน
 • ลักษณะเรือน : ตึกแถว
 • รูปทรงหลังคา : จั่ว
 • จังหวัด : ตรัง 

อัพเดต  19 พ.ค. 2563

จีน (ทับเที่ยง ตรัง) 3

 • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย-จีน
 • ลักษณะเรือน : ตึกแถว
 • รูปทรงหลังคา : จั่ว
 • จังหวัด : ตรัง 

อัพเดต  27 พ.ค. 2563

จีน (ทับเที่ยง ตรัง) 4

 • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย-จีน
 • ลักษณะเรือน : ตึกแถว
 • รูปทรงหลังคา : จั่ว
 • จังหวัด : ตรัง 

อัพเดต  8 มิ.ย. 2563

จีน (ทับเที่ยง ตรัง) 5

 • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย-จีน
 • ลักษณะเรือน : ตึกแถว
 • รูปทรงหลังคา : จั่ว
 • จังหวัด : ตรัง 

อัพเดต  26 มิ.ย. 2563

จีน (ทับเที่ยง ตรัง) 6

 • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย-จีน
 • ลักษณะเรือน : ตึกแถว
 • รูปทรงหลังคา : จั่ว
 • จังหวัด : ตรัง 

อัพเดต  30 ก.ย. 2563

จีน (ทับเที่ยง ตรัง) 7

 • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย-จีน
 • ลักษณะเรือน : ตึกแถว
 • รูปทรงหลังคา : จั่ว
 • จังหวัด : ตรัง 

อัพเดต  30 ก.ย. 2563

จีน (ทับเที่ยง ตรัง) 8

 • ประเภทหมู่บ้าน : ไทย-จีน
 • ลักษณะเรือน : ตึกแถว
 • รูปทรงหลังคา : แบนราบ
 • จังหวัด : ตรัง