เรือนพื้นถิ่น วิดีโอ

วิดีโอ 5 รายการ

อัพเดต  15 ก.ย. 2560

ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและการอยู่อาศัย ในเรือนพื้นถิ่นไทเลย

  • วีดีทัศน์ เรื่องที่ 4 จากทั้งหมดจำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรณีศึกษาลุ่มน้ำเลย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก การเคหะแห่งชาติ ดำเนินการโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา : Nopadon Thungsakul/23 ก.ค. 2557

อัพเดต  15 ก.ย. 2560

แลต๊ะแลใต้ : เรือนยกพื้น​

  • ทีม On the Rec. พาเรียนรู้ เรือนยกพื้น ของ อ.สทิงพระ จ.สงขลา นอกจากจะเพื่อป้องกันอันตรายจากลมฟ้าอากาศและสัตว์ร้ายแล้ว การปลูกเรือนยกพื้นสูงก็ทำให้รอดพ้นจากน้ำหลากตามฤดูกาลที่มีอยู่เป็นประจำทุกปี นับเป็นภูมิปัญญาชุมชนที่ควรรักษา ติดตามใน แลต๊ะแลใต้ ตอน เรือนยกพื้น
ที่มา : ThaiPBS/18 ก.พ. 2560

อัพเดต  15 ก.ย. 2560

การก่อสร้างเรือนพื้นถิ่นไทเลย

  • วีดีทัศน์ เรื่องที่ 3 จากทั้งหมดจำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรณีศึกษาลุ่มน้ำเลย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก การเคหะแห่งชาติ ดำเนินการโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่มา : Nopadon Thungsakul/23 ก.ค. 2557

อัพเดต  15 ก.ย. 2560

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคกลาง

  • การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในยุคสมัยต่างๆ มีความจำเป็นทั้งในด้านการอนุรักษ์ และการต่อยอด เพื่อออกแบบสิ่งที่ดีกว่า จึงเกิดหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่มา : Beam Bubu/30 ก.ย. 2559

อัพเดต  15 ก.ย. 2560

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น อนุรักษ์เพื่อต่อยอด

  • การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในยุคสมัยต่างๆ มีความจำเป็นทั้งในด้านการอนุรักษ์ และการต่อยอด เพื่อออกแบบสิ่งที่ดีกว่า จึงเกิดหลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่มา : VOICE TV 21/4 ก.ค. 2558